Koirat ja ihmiset ovat kiintyneet toisiinsa aikojen saatossa

Koirien historia on valtavan mielenkiintoinen. Ihmiset ovat kautta aikain rakastaneet koiria. Kyseessä on yksi varhaisimmista kesytetyistä eläinlajeista ja vielä tänäkin päivänä koirat ovat kaikkein suosituin lemmikkieläin kaikkialla maailmassa. Miten koira on päätynyt tähän asemaan ja mikä sen merkitys on nykypäivänä ihmisten elämässä?

Koirat ja niiden uskomaton tie ihmisen parhaiksi ystäviksi

Koiran historia ihmiskunnan elämässä on monivaiheinen ja kiehtova. Tieteellisten tutkimusten myötä on selvinnyt, että nykykoirat ovat alun perin tulleet Kiinasta, Itä-Euroopasta ja Lähi-idästä. Koirat polveutuvat harmaasusista, joita ihmisten uskotaan kesyttäneen jossain päin läntistä Euraasiaa. Yleinen uskomus on, että sudet alkoivat noihin aikoihin parveilla ihmisasutusten äärellä ruuan toivossa. Ajan kuluessa jotkut sudet alkoivat seurata näitä vaeltavia heimoja, jonka myötä tapahtui luontainen valinta ja ajan myötä myös kesyyntyminen. Ihmisen ja koiran välisen suhteen uskotaan kehittyneen ensimmäistä kertaa jo 10 000 – 15 000 vuotta sitten, joten koirat ovat olleet osa ihmisten elämää jo valtavan pitkään.

Keskiajalla ihmiset alkoivat pitää koiraa eräänlaisena statussymbolina. Koiria alettiin pitää lemmikkeinä ja niistä oli hyötyä monella muullakin tapaa. Käyttötarkoituksesta riippuen koiria jalostettiin eri suuntiin, jonka myötä eri koirarotujen määrä kasvoi nopeaan tahtiin. Koiria jalostettiin koon, värin, kasvojen muodon, käyttäytymisen ja kiltteyden perusteella, eikä jalostaminen ole päättynyt vielä tänäkään päivänä. Näin syntyi moderni koira.

Siinä missä vielä vuonna 1890 bernhardinpaimenkoira oli suosituin koirarotu, on nykyään suosituimman koirarodun tittelin lunastanut itselleen labradorinnoutaja. Koira on nykyään maailman rakastetuin eläin, ja vaikka myös kissat ovat merkittävässä asemassa lemmikeistä puhuttaessa, tunnustautuvat useimmat ihmiset koirien ystäviksi. Koiria rakastetaan kaikkialla ja nimitys “ihmisen paras ystävä” on hyvin tunnettu. Jo lapsesta saakka monet ovat tottuneet viettämään aikaa koirien kanssa ja monet lapset pitävätkin mielellään yllään esimerkiksi koira-aiheisia vaatteita, jotka kertovat kiintymyksestä tähän eläinlajiin. Tämä on hyvin nähtävissä esimerkiksi https://kidsbrandstore.fi/ -nettikaupassa, josta voi käydä katsomassa erilaisia koira-aiheisia ja muita eläinaiheisia vaatteita, jotka ovat tällä hetkellä hyvin trendikkäitä.

Koiran ja ihmisen välinen ainutlaatuinen suhde

Koiran ja ihmisen välinen suhde on ainutlaatuinen, eikä ole olemassa toista sen veroista. Tiedemiehet ovat selvittäneet, että kun ihmiset katsovat toisiaan silmiin, luovat he välilleen henkisen siteen ja samalla kehot tuottavat oksytosiinihormonia. Sama ilmiö toistuu myös ihmisten ja koirien välillä, sillä katsekontakti ja tunneside ihmisen ja koiran välillä vapauttaa niin ikään oksytosiinihormonia sekä koirassa että ihmisessä. Koira on eläinlajien joukossa monellakin tapaa poikkeuksellinen, sillä vain harvat muut eläimet ovat muodostaneet ihmisiin niin voimakkaan kiintymyssuhteen.

Koiran kiintymystä ihmiseen voi selittää monellakin eri tapaa. Koira, joka polveutuu sudesta, muistuttaa vielä tänäkin päivänä hyvin paljon esi-isäänsä sutta. Susilaumoilla puolestaan on eräitä hyvin kiehtovia samankaltaisuuksia ihmisperheiden kanssa. Tämän vuoksi koirat ja ihmiset jakavat useita yhteisiä piirteitä. Yksi näistä on voimakas kiintymys omaan reviiriin. Koiralle on merkityksellistä huomioida sen oma reviiri hyvin tarkasti ja samaan tapaan myös ihmiselle oma koti on valtavan tärkeä paikka. Koirat myös kiintyvät henkisellä tasolla toisiin yksilöihin, sekä lajitovereihinsa että ihmisiin, ja tervehtivät toisiaan innokkaasti oltuaan pitkän aikaa erossa. Vastaavanlainen käyttäytyminen on tyypillistä myös ihmiselle, mutta esimerkiksi kissojen ja monien muiden eläinten kohdalla tällaista reaktiota ei yleensä synny.

rhea